top of page

Aanpak thema's

COVID-19, overlast en de verspreiding van het virus maximaal voorkomen.

Het coronavirus heeft inmiddels al een tijdje Nederland bereikt en we zijn allemaal getroffen, direct of indirect. Politie en gemeente zetten fors in om de genomen maatregelen te handhaven. Toch zijn er mensen die het niet zo nauw nemen met de regels en hierdoor neemt het aantal nieuwe besmettingen alleen maar toe. Onbedoeld ontstaat er groepsvorming en worden regels aan de laars gelapt. Politie en handhavers zijn druk bezig met het verlenen van noodhulp en hebben een grote werkdruk. Hierdoor blijft het lastig om constant te handhaven op de maatregelen. Inzet van de Overlastcoördinator kan u goed uitkomen wilt u de besmettingen onder controle houden in uw gemeente. De Overlastcoördinator kan u als gemeente hierbij ondersteunen zodat de regels toch (constant) in acht worden genomen waardoor het aantal besmettingen zoveel mogelijk word ingedamd.

Jeugdoverlast 

Jeugdoverlast vormt een hardnekkig probleem in onze samenleving. Als gemeente heeft u hier veel werk aan en ook de politie houdt zich hier op grote schaal mee bezig. Het loopt de spuigaten uit. Ook de jongeren zelf zitten in de knoop en willen graag hulp. Maar.... groepsdruk en moeizame contacten met de hulpverleners (politie en gemeente) maakt het erg lastig om dit probleem effectief aan te pakken. Jongeren weigeren hulp aan te nemen van politie/gemeente door bepaalde wrijvingen. Agenten krijgen moeilijk contact met de jongeren, er ontstaat een grimmige sfeer en het direct toezicht vervalt langzaam. Het gezag word stelselmatig ondermijnd en overlast slaat over naar criminaliteit. De Overlastcoördinator kan u op projectbasis of met specifieke casuïstiek ondersteunen om dit probleem effectief aan te pakken, het eventuele vertrouwen tussen het bevoegd gezag en jeugd/burger te herstellen en uiteindelijk zorgen we samen voor een vasthoudend en zo effectief mogelijk resultaat.

Gerichte acties houden tegen overlast

De Overlastcoördinator kan u als gemeente helpen bij het organiseren van gerichte acties tegen overlast. Door middel van het opstellen van een projectspecifieke aanpak kan overlast effectief worden bestreden. Het is belangrijk dat u als gemeente geregeld acties houd tegen overlast. De Overlastcoördinator ontvangt een contactverzoek en  constateert in welke mate er sprake is van overlast, onderzoekt de overlastgebieden en observeert de doelgroepen, overlegt met politie en gemeente, stelt een plan van aanpak op en adviseert u in de opzet van een effectieve overlastactie.

Meer informatie? Neemt u dan contact op middels het onderstaand contactformulier.

bottom of page