top of page

Het Coördinatiecentrum

Sector Openbare Orde & Veiligheid

Sector OOV

Het Coördinatiecentrum

Operationeel Coördinator OOV

Divisie Veiligheid & Leefbaarheid

Divisie Veiligheid & Leefbaarheid

 

Coördinator Overlast

Interventieteam Overlast

Divisie VVC & Ondermijning

Divisie VVC & Ondermijning

Coördinator VVC & Ondermijning

Interventieteam Ondermijning

soov

Sector Openbare Orde & Veiligheid

Het Coördinatiecentrum is gestationeerd in de Sector OOV en beschikt over één sector Openbare Orde & Veiligheid die is ingedeeld in twee verschillende divisies.

Deze bestaan uit de Divisie Veiligheid & Leefbaarheid en de Divisie Veel Voorkomende Criminaliteit (VVC) & Ondermijning. 

Vanuit de Sector OOV heeft één Operationeel Coördinator de dagelijkse leiding over de operationele sturing in het Coördinatiecentrum, de algehele Sector OOV en alle divisies.

Het Coördinatiecentrum neemt nieuwe aanvragen in behandeling, zorgt onder leiding van de Operationele Coördinator OOV voor de operationele aansturing van de medewerkers op straat en informeert de Sector en Divisies over de dagelijkse ontwikkelingen met betrekking tot onze contractanten en de algemene ontwikkelingen in het veiligheidsdomein.

DVL

Divisie Veiligheid & Leefbaarheid

De Divisie Veiligheid & Leefbaarheid bestaat uit één Coördinator Overlast met een bijbehorend Interventieteam Overlast.

Het Interventieteam Overlast houdt zich onder directe leiding van de Coördinator Overlast bezig met de veiligheid en leefbaarheid in de steden/wijken en extreme probleemgebieden.

Dagelijks houdt dit team zich landelijk bezig in verschillende gebieden en wijken om de veiligheid en leefbaarheid te vergroten.

Het Interventieteam kan worden ingezet om hevige overlastproblematiek zoals drugsoverlast, jeugdoverlast, hangjongeren en bijv. straatintimidatie in de wijken aan te pakken en op te lossen.

Hierbij wordt intensief samengewerkt met verschillende ketenpartners zoals de politie en gemeente om een bestaand probleem integraal aan te pakken en op te lossen.

DVO

Divisie VVC & Ondermijning

De Divisie VVC & Ondermijning bestaat uit één Coördinator Ondermijning met een bijbehorend Interventieteam Ondermijning.

Het Interventieteam Ondermijning houdt zich onder directe leiding van de Coördinator Ondermijning bezig met de ernstige (gewelds)delicten die een grote dreiging kunnen vormen voor de openbare orde en veiligheid in de extreme probleemgebieden.

Het Interventieteam kan worden ingezet om de orde en rust te herstellen bij ernstige (gewelds)delicten die met regelmaat plaatsvinden midden in een woonwijk of een ander onwenselijk gebied zoals drugsdealers, liquidaties, rellen en andere ernstige delicten die zorgen voor een zeer ernstige verstoring van de openbare orde en veiligheid.

Het team kan ook eventueel preventief worden ingezet als er een redelijk hoog risico bestaat op een ernstige verstoring van de openbare orde.

Dit team is gespecialiseerd in de aanpak van Veel Voorkomende Criminaliteit en Ondermijnende gedragingen die de de orde en rust in een bepaald gebied hevig kunnen verstoren.

Afhankelijk van de opdracht opereert dit team ook heimelijk om bijv. drugsdealers/drugsrunners/relschoppers op te kunnen rollen of vast te kunnen leggen ten behoeve van een eventuele dossiervorming.

Echter functioneren zij over het algemeen in herkenbare kleding ten behoeve van de preventieve werking en zodat zij benaderbaar kunnen zijn voor de burgers/ketenpartners als de situatie daarom vraagt.

Hierbij wordt intensief samengewerkt met verschillende ketenpartners zoals de politie en gemeente om een veiligheidscasus integraal aan te kunnen pakken.

bottom of page