top of page

www.lcao.nl

lcao.nl

lcao

overlast

aanpak

landelijk

Inzet Interventieteam Overlast

Het komt wel eens voor dat u als gemeente in de knel zit met de aanpak van overlast. Doelgroepen verdwijnen regelmatig uit beeld en u bent vaak uitbehandeld als het gaat om de gebruikelijke werkwijzen.

Door middel van onze inzet krijgt u als gemeente inzicht in de knelpunten met betrekking tot de problemen waar u tegen aan loopt en onderzoeken wij hoe we overlast in een bepaald gebied de kop in kunnen drukken.

Door middel van observaties, inzet en surveillance op straat kunnen wij u ontlasten van de problemen.

Met de opzet van een specifiek project met de inzet van een Interventieteam, onder leiding van een Coördinator, kunnen wij u ondersteunen voor een langere tijd in het overlastgebied en garandeert u een maximale inzet.

Het Interventieteam kan voor een langere periode ingezet worden om de leefbaarheid in een wijk weer op peil te brengen.

Quickscan 2.0

Our Services

Observeren en vastleggen

Door middel van een eerste observatie in het overlastgebied krijgen wij inzicht in de problemen binnen het specifieke overlastgebied en leggen wij de knelpunten vast.

Overleg deelnemende partijen

Nadat wij de problemen hebben waargenomen zal er worden overlegd met de betrokken partijen wat hier aan gedaan kan worden. 

De aanpak en de effectiviteit staan hier centraal. 

Het is de bedoeling dat de problemen integraal met verschillende ketenpartners worden aangepakt.

Driehoeksoverleg

Indien nodig en afhankelijk van de ernst van de problematiek kan er een driehoeksoverleg plaatsvinden samen met de politie, gemeente en het LCAO om de overlast binnen het gebied samen te vatten en de effectiviteit van de huidige aanpak onder ogen te nemen. Wij zullen in overleg met de betrokken partijen bespreken wat de beste manier is om de problemen aan te pakken en wat de betrokken partijen kunnen verwachten.

Uitwerking informatie

Alle informatie met betrekking tot de problematiek wordt samengevat zodat de Operationeel Coordinator een beeld krijgt van de problemen in u gemeente en hoe wij gezamenlijk de werkwijzen hierop kunnen aanpassen.

Start werkzaamheden

Nadat wij alle benodigde informatie hebben ontvangen kunnen de werkzaamheden starten.

In overleg met de betrokken partijen wordt er gezamenlijk besloten welke werkzaamheden wij zullen uitvoeren, welk team of Coördinator eraan wordt gekoppeld en wat wij natuurlijk van alle partijen kunnen verwachten. 

Einde werkzaamheden

Indien een Coördinator met een bijbehorend Interventieteam de veiligheid en leefbaarheid weer op peil heeft gebracht zullen de werkzaamheden worden beëindigd.

Onafhankelijkheid

“Door onze onafhankelijkheid in onze werkwijze uit te drukken zijn de doelgroepen makkelijker te benaderen op straat.”

Mahad Kutub
Operationeel Coordinator Sector OOV

Contact

Geïnteresseerd in onze dienstverlening ?

Neemt u contact op met onze helpdesk voor meer informatie, een advies op maat of een vrijblijvende offerte.

Wij kunnen u verder adviseren, begeleiden en de problemen binnen u gemeente onafhankelijk coördineren. 

bottom of page